50È. ANIVERSARI DE L’ESCOLA BARRUFET

Sí, han passat 50 anys des del temps en que unes amigues mestres van prendre la decisió d’iniciar les seves activitats docents a una nova escola.

Al carrer Vallespir, en un localet petit, amb un pati petit, a mida dels infants que iniciaven el “parvulari” va començar l’aventura del Barrufet.

A través d’uns amics , la família  Capilla-Llop va conèixer aquest fet i va decidir apuntar a l’aventura a la Judith i al Marc. Uns anys després s’hi va incorporar la Xènia.

Les opcions d’escoles publiques del moment i tampoc altres escoles del tipus religioses no ens entusiasmaven.

De mica en mica l’equip de Mestres va saber involucrar  els pares en l’aventura de l’escola. Tenien clar la importància de la coordinació d’Escola-Família en benefici de la bona  formació dels infants.

Com a anècdotes o fets rellevants, assenyalar les següents:

  • L’establiment d’un sistema de quota indicativa  per les famílies. Tot i els recels d’alguns i alguna actuació poc generosa d’altres, el tema va funcionar més o menys i ens va donar una sensació d’un cert col·lectivisme.
  • El fet de que les famílies s’involucressin en el finançament de la nova escola al Carrer Rei Martí, avalant personalment els crèdits que havien sol·licitats l’Equip de Mestres per tal de poder assumir els costos de la compra, de l’edifici, la seva reforma per adequar-lo a Escola i per tot l’equipament. Davant la reserva d’alguns pares de la titularitat de la propietat a favor de l’Equip de Mestres es va acordar i posar per escrit que en el cas de dissolució de l’Escola, el patrimoni revertiria a favor del Districte de Sants.
  • En un àmbit més personal, recordar un curset que, amb el coneixement de l’Equip de Mestres, vaig organitzar pels pares i mares per tal d’estudiar i discutir les propostes de Freinet, pedagog  francès impulsor de l Moviment de l’Escola Moderna del sistema de Pedagogia Activa., inspiració que l’escola seguia de la ma de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Crec que va ser força positiu per a les famílies i de retruc per a l’Escola com a factor de coordinació de  l’acció formativa Escola-Família.

Bé, han passat molts anys. Els  marrecs que van començar l’escola en aquells anys s’han fet grans, molts amb fills. No puc fer un judici sobre els resultats acadèmics, però sí de la formació humanística i bona companyonia que tots els alumnes van adquirir i que mantenen molt present a la seva vida actual.

Gràcies Mestres. Una abraçada amb tot l’afecte i reconeixement.

Joan Capilla i Llatse